37.a člen

, , Leave a comment

Kaj pri Belcebubu ima to, da bo južna meja zelo verjetno ostala zaprta tudi po koncu zdravstvene krize pri nas s 37.a členom Zakona o obrambi? Zaprta meja pomeni zaprti mejni prehodi in nihče ne razmišlja o vojski na mejnih prehodih. Ali pač? Če je potreba po vojski na meji, o čemer dvomim, se lahko le-ta uporabi po obstoječi zakonodaji brez kakršnegakoli zadržka. Kot se je leta 2015. Poleg vsakega voda SV naj bo še en policist, ki bo skrbel za zakonitost postopkov.

Kaj ne poznamo Zakona o vojaški službi? Ta v 24. členu pravi: »Slovenska vojska v skladu z zakonom in ustreznimi načrti lahko sodeluje s policijo pri varovanju državne meje, pri varovanju določenih objektov ali območij ter izvajanju drugih nalog oziroma nudi pomoč drugim državnim organom v okviru svojih zmogljivosti.« Ali pa 37. člen Zakona o obrambi? Ki je praktično enak, a eksplicitno odreja, da vojska pri opravljanju teh nalog nima policijskih pooblastil. Pa bo rečeno, da potem vojska ne more biti učinkovita. Ha. Nikakor ne smemo pozabiti 160. člen ZKP, ki ureja t.i. državljansko aretacijo: »Tistemu, ki je zasačen pri kaznivem dejanju, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, sme vsakdo vzeti prostost. Nato ga mora takoj izročiti preiskovalnemu sodniku ali policiji, če tega ne more storiti, pa takoj obvestiti nekoga od teh organov.«

Hja. Razlika s 37.a členom pa je ogromna. Po Zakonu o vojaški službi vojska sodeluje s policijo, po 37.a členu pa deluje samostojno. Policijo le obvesti o opravljenih pooblastilih. To je gromozanska razlika! Ker pa pooblastilo obvladovanja skupin in množic ni nikjer v zakonodaji definirano, nihče ne ve, kako to pooblastilo izvrševati. Od vseh pripadnikov vojske je le vojaška policija ustrezno usposobljena za izvajanje nekaterih policijskih pooblastil in še ta lahko pooblastila uporablja le zoper vojaške osebe. Po razumevanju besed politikov pa bi se 37.a člen (lahko) uporabljal zoper civiliste.

Motijo se tisti, ki menijo, da 37.a člena ni možno uporabiti zoper državljane Slovenije. Ne smemo pozabiti sodbe US, ki jasno pove, da konkretne varnostne razmere določijo tako področje kot tudi območje delovanja SV. Se pravi kje in kako. In če bo kdaj prišlo do zlorabe, bo seveda kasneje padlo nekaj (vojaških) glav, političnih ne. V našem pravosodju se bodo morebitna sojenja vlekla in vlekla tja do US. Obsojen ne bo nihče.

Dragi SD. Ob začetku prve svetovne vojne so socialistične stranke glasovale za vojne kredite in danes lahko beremo, kam je to tedanji svet zaneslo. Ne storite iste napake.