Ponovno o 37. a členu

, , Leave a comment

37.a člen, tokrat skrajno poenostavljena verzija in najkrajša možna (za tiste, ki se skozi moje dolge zapise, polne paragrafov, niso prebili). V petih točkah:

1.  37.a daje možnost, da se vojska uporabi tudi v primerih protestov. Ne verjamem tistim, ki pravijo, da se ne. Prevečkrat so že požrli besedo. Spomnimo se le »začasnega« dviga DDV, ki je postal stalen.

2. Pooblastilo »obvladovanje množic in skupin« ni v zakonodaji nikjer definirano. Ustavno sodišče pravi, da konkretne varnostne razmere določijo tako področje kot tudi območje delovanja. Kdor določi, kakšne so varnostne razmere, potemtakem tudi določi kje in kako se bo to pooblastilo izvajalo.

3. Vojska pooblastila po 37.a opravlja samostojno, policijo le obvesti. Po vsej ostali zakonodaji sodeluje.

4. Po 37.a lahko ta pooblastila uporabljajo tudi navadni vojaki, in ne zgolj vojaški policisti (17. bataljon vojaške policije). Po ostali zakonodaji lahko (nekatera) policijska pooblastila izvajajo le vojaški policisti. Navadnih vojakov o policijskih pooblastilih ne izobražujejo.

5. Zakonodaja omogoča delovanje vojske na meji in ta je tam že pet let. 37.a to v ničemer ne spremni.

V sestavkih sem pokazal, da uporaba vojske v zakonodaji ni sporna. Za izogib večjih nejasnosti bi morebiti bilo potrebno zgolj malenkostno spremeniti dva člena Zakona o obrambi in večina bi to sprejela. Zdaj, ko vlada s svetlobno hitrostjo piše zakonodajo in DZ hitro potrjuje, bi to bilo relativno enostavno. Ampak ne, vztraja se pri tem skrajno spornem 37.a, kot da druge rešitve sploh niso možne.

 

Leave a Reply